Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

Milí čtenáři,

„Modlí se Světový luterský svaz za to, aby Izrael zmizel?“ táže se v těchto dnech v jednom článku[1] Malcolm Lowe. Tento jeruzalémský novozákonník se věnuje analýze modlitebních iniciativ, aktivit teologů a prohlášení luteránů ve Svaté zemi. Jeho poznatky odrážejí pohled židovských pozorovatelů na „cvrkot“ v křesťanských církvích počínajícího 21. století. Přitom zdaleka nejde jen o luterány. Ale i baptisté, metodisté, mennonité a právě tak katolíci, pravoslavní i anglikáni vytrhují biblická místa ze souvislosti, nafukují bezpráví, k němuž – stejně jako v každé jiné zemi – dochází v Izraeli a přitom mlčí o nenávisti Arabů vůči Židům, která je spíše důvodem, proč bylo nutno založit židovský stát, než důsledkem jeho založení.

Pro stanovisko Skotské církvenejsou směrodatné nějaké výroky Bible, nýbrž „aktuální politika Izraele“. Pohled této církve staví aspekty biblického příslibu země Židům – bezpodmínečnost tohoto zaslíbení, odpovědnost plynoucí z něj pro lidi a jeho celosvětovou perspektivu – do vzájemné polarity, místo aby v nich viděla různé, navzájem se doplňující stránky Božího plánu spasení. Tím se to, co podle Boha mělo  být „hlavou“, stává „ocasem“ (srov. Dt 28,13.44), nebo, přeložíme-li biblický obraz do moderního jazyka: instituce zvaná církev, jejímž původním posláním bylo udávat směr, dnes zadýchaně a spíš nesprávně než správně klopýtá za duchem doby.

Na naši žádost se církevní rada Dr. Hartmut Metzger, dlouholetý ředitel vzdělávacího střediska německé luterské evangelické církve „Klášter Denkendorf“ důkladněji podíval na Ekumenický pozorovatelský program EAPPI. Obává se, že se nenávist k Židům – kdysi náboženská a později rasistická – nyní vyvíjí v nenávist motivovanou politicky. Jde přitom o prastaré modely, které se opět dostávají ke slovu. Pod pláštíkem politické korektnosti lze jasně rozeznat tyto náboženské a rasistické způsoby myšlení.

V této konfrontaci je pro nás křesťany největší výzvou, abychom se sami sebe ptali: žijeme skutečně tím, co vyznáváme jako nejvlastnější základ své víry, tj. zvítězili jsme ve svém životě nad hříchem? Kdyby tomu bylo skutečně tak, nemuseli bychom svou vinu zametat pod koberec.

Pro ty, jejichž vina už je smazána, jsou ony první neuvážené formulace církevních prohlášení určitým přínosem: prozrazují jejich duchovní postoj. Tím, co dnes potřebuje křesťanstvo ve vztahu k židovskému národu, nejsou diplomaticky učesaná prohlášení, nýbrž obrat v myšlení, který vyjde ze srdce.

A tohle přeji nám všem!

Váš Johannes Gerloff

Překlad Ivana Kultová a Pavel Mareš


[1] English Original: Malcolm Lowe, “Is the Lutheran World Federation Praying for Israel to Disappear?” April 10, 2013 at 5:00 am,http://www.gatestoneinstitute.org/3661/lutherans-israel, oder auf Deutsch: ders., „Betet der Lutherische Weltbund für Israels Verschwinden?“ 24. Mai 2013 – AudiaturOnline, http://www.audiatur-online.ch/2013/05/24/betet-der-lutherische-weltbund-fuer-israels-verschwinden/ (31.05.2013).

Autor

By Published On: 2 června, 20132,8 min read

Informujte mě prosím o nových článcích