podílejte se finančně

Celá naše služba je nesena dobrovolnými dary.

Chcete podpořit naší službu celkově?

Přispějte na

          Institut Williama Wilberforce, z .s.
          č. ú. 107-4420430267/0100, Komerční banka
          IBAN: CZ25 0100 0001 0744 2043 0267
          VS 111

s poznámkou “Gerloff Media”, aby se Váš příspěvek skutečně dostal k nám.

Je možné nás také podpořit přímo zde v Izraeli přes

V případě převodů peněz prostřednictvím PayPal ovšem není možné vystavit potvrzení o daru, které by se dalo použít pro snížení daňového základu u daně z příjmů.

Pokud máte další otázky nebo návrhy, neváhejte nás oslovit.