Předávat dál, co jsme sami pochopili; pomoci křesťanům z různých sborů a církví v různých částech světa ujasnit si svůj vztah k židovskému lidu a pochopit lépe naše společné povolání vůči Izraeli.

Prorok Izajáš (40,1) provolává k někomu, kdo má osobní vztah k Bohu Izraele, ale ne k Izraeli samotnému: „Potěšujte, potěšujte můj lid.“

Ve svém Listu Římanům vysvětluje apoštol Pavel, že účelem spásy nežidovských národů je „provokovat Izrael k žárlivosti“ (Římanům 11,11)

Dále je naším cílem vysvětlovat sociální a politické poměry Izraele a jeho sousedních zemí a posloužit tak k lepšímu pochopení celé situace.

Rozhodujícím měřítkem přitom zůstává Slovo živého Boha, jak nám ho zjevuje Bible.

Jsme ochotni sloužit místním sborům, skupinkám i organizacím, kteří usilují o lepší pochopení funkce země a lidu Izrael ve spasitelném plánu božím.

„Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne…” (1 Samuelova 12,22)