nar. 1965, je teoložkou a autorkou článků a knih, zároveň byla nadšenou maminkou pěti dětí a stejně tak je nyní nadšenou babičkou. Vyrostla v Československé socialistické republice a studovala teologii v Praze, Halle nad Sálou a Tübingen. Od roku 1994 žije se svou rodinou v Jeruzalémě.

Od počátku svého pobytu v Izraeli popisovala své zážitky a vysvětlovala židovskou kulturu, náboženské zvyklosti a myšlení Židů. Její články vycházely pravidelně v mezidenominačním časopise Život víry, a v dalších médiích v Čechách a Německu. Napsala tři knížky o životě v Izraeli, které vyšly pod názvem: Všední dny začínají nedělí, Nová knížka o starých pokladech a Širel a děti z Jeruzaléma. K napsání knížky pro děti ji inspirovala dlouholetá spolupráce s časopisem pro děti Kroky. Její fejetony jsou oblíbené jak v Čechách, tak v Německu. Společně se svým manželem Johannesem vydala dvě knihy v němčině. Z němčiny do češtiny přeložila knihu Claudie Mühlanové Jen klid, maminko! a knihy Komu patří země Izrael a Izrael a pohanské národy Johannese Gerloffa.

Po léta konala za spolupráce s Ludmilou Hallerovou v Jeruzalémě besedy na téma život v Izraeli pro české skupiny. Věnuje se i přednáškové činnosti v češtině a němčině. Ta je zaměřena na výklad biblických textů na základě znalosti hebrejštiny a židovské praxe. Ráda navštěvuje i skupiny žen a povzbuzuje je na základě biblických výpovědí a zkušeností z vlastního života.

Její manžel Johannes pochází z Německa.