Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

Bývalý izraelský president Šimon Peres zemřel v noci z 27. na 28. září 2016 ve věku 93 let. Byl o pětadvacet let starší než stát Izrael a jeho životní příběh je neoddělitelně spjat s tímto státem a s veřejnou službou. Všichni se shodují na tom, že vždy hleděl kupředu a navzdory všem hlubinám i výšinám, jimiž on a stát Izrael procházeli, stále zůstával optimistou. Proto k optimismu neustále podněcoval i své spoluobčany: „Izrael je důkazem, že se nemožné stalo možným.“

Během života neúnavně pracoval pro bezpečnost a rozvoj Izraele, především v oblasti technologie, a stále usiloval o mír se sousedy židovského státu. Když před třemi lety slavil devadesátiny, přišel na pódium desetiletý palestinský chlapec a arabsky mu poblahopřál. Šlo o dítě narozené se srdeční vadou, které za podpory „Peresova mírového střediska“ úspěšně operovali izraelští lékaři.

Při téže příležitosti vyjádřil někdejší americký prezident Bill Clinton obdiv nad tím, že dokonce takový politický odpůrce jako Benjamin Netanjahu našel pro Šimona Perese slova plná hluboké úcty. Netanjahu ocenil především Peresovo rozhodnutí pro Operaci Entebbe, která zachránila Izraelce unesené letadlem a při níž byl zahynul Netanjahuův bratr Joni. Na jeho pohřbu Peres pronesl řeč, za niž Netanjahu dodnes vzpomíná s vděčností. Clinton poznamenal, že ve Spojených státech by se nemohlo stát, že by o politickém odpůrci – příslušníku jiné strany – někdo řekl něco podobně pěkného.

Na Peresovy devadesáté narozeniny se dostavila i americko-židovská zpěvačka a herečka Barbara Streisandová a na výslovnou prosbu tehdejšího státního prezidenta poprvé na veřejnosti zapěla židovskou modlitbu „Avinu Malkeinu“ – „Otče náš, Králi náš“. Peres pak poznamenal, že to byl hlas z nebe s obzvláštním důrazem na prosbu o odpuštění našich hříchů před Bohem. Podle jeho výslovného přání tato modlitba zazněla i na jeho pohřbu.

Šimona Perese se opětovně různí lidé vyptávaly na tajemství jeho zdraví a vitality. Odpovídal například tím, že přece Izrael produkuje tolik druhů úžasné zeleniny. Na těch si denně pochutnává a pak – nezapomíná ani na svá každodenní cvičení. V dětství vyrůstal pod vlivem dědečka, který býval v Bělorusku rabínem a později zahynul za holokaustu. Do života dal vnukovi několik biblických veršů ze Žalmu 34: „Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí dobro? Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.“ (Podle Českého studijního překladu.)

K Peresovým devadesátinám před třemi lety se shromáždili významní politikové z celého světa, ale z arabských politiků nebyl přítomen nikdo. Na páteční pohřeb „muže míru“ přicestovalo nevídané množství hodnostářů z celého světa. Mezi nimi nejen bývalý president USA Clinton, ale i současný president Barak Obama. Otázkou bylo, zda se tentokrát ukáže někdo z arabské strany? Přítomnost presidenta Mahmuda Abase byla statečným a významným krokem, i když pro něj bylo důležité přijmout pozvání od rodiny Peres a ne od státu Izrael. Zprávy o zemřelém státníkovi Šimonu Peresovi v arabských médiích měly vesměs velmi negativní ráz. Pro mnohé v Izraeli je oproti tomu těžko představitelné vstoupit do nového roku 5777, který právě začal, bez Šimona Perese.

Autor

By Published On: 28 září, 20163,5 min read
Informujte mě prosím o nových článcích