Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

Den po Roš ha-šana – letos tedy 24. září – je „postem Gedaljovým“. V ten den si židovský lid připomíná zavraždění židovského místodržícího Gedalji (Gedaljáše), syna Achikamova, jejž Babylóňané ustanovili po svém dobytí Jeruzaléma v roce 586 př. Kr. (srov. 2. Královská 25,22-26).

Zbožní Židé nepřijímají v tento den od východu do západu slunce žádnou potravu. V synagogách se předčítají zvláštní místa z Písma. Nejde však o žádný veřejný svátek.

V uplynulých letech začali levicově orientovaní ortodoxní Židé slavit o Gedaljově postním dni na Rabinově náměstí v Tel Avivu zvláštní bohoslužby. Vytvořili tak spojení mezi touto první politickou vraždou spáchanou na předním židovském politikovi a zavražděním izraelského ministerského předsedy Jicchaka Rabina 4. listopadu 1995.

K významu Gedaljova půstu píší rabíni Arjeh Leib Nivin a Šraga Simmons z talmudické školy „Eš ha-Tóra“ (Oheň Tóry): „Zavraždí-li nějaký Žid jiného Žida, je to strašná, hluboko zasahující tragédie, která může mít obrovské dějinné důsledky. Pro takové násilí není omluvy. Pokud se naše filozofické a politické názory v něčem různí, musíme na nich v pokoji a se snášenlivostí pracovat. To je jediná přijatelná cesta.“

Připadá-li den po Roš ha-šana na šabat, odkládá se „půst Gedaljův“ o jeden den, tj. na neděli následující po tomto novoročním šabatu. O šabatu není dovoleno se postit.

Autor

By Published On: 24 září, 20171,4 min read
Informujte mě prosím o nových článcích