Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

Mnozí čtenáři Bible považují za zbytečné jakkoli se zabývat mírovými jednáními na Blízkém východě. „Stejně se stane, co se musí stát,“ argumentují. „Musí přece přijít velká válka, dříve než Pán zřídí své království, ne? Proč bychom měli teď podporovat nějaké úsilí o mír? A nakonec: nebude to stejně jen falešný mír?“ – Je ale třeba položit si otázku: je takové myšlení opravdu formované Biblí?

Říkám rovnou, že nevěřím, že politikové mohou svým úsilím vybudovat mesiášské království pokoje. Lvi budou žrát beránky a jiné nevinné býložravce do té doby, než Mesiáš mír přikáže. Ale do té doby panuje zkušební období, pro které platí jasná etická měřítka. Například Ježíšova zaslíbení pro „mírné“, pro ty, „kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti“, pro „milosrdné“ a pro ty, „kdo působí pokoj“ (Matouš 5:1 a násl.).

Mesiáš se zcela jistě jednou svého lidu zeptá, jak zacházel s cizinci ve svém středu; zda se rozpomněl na to, že jednou byli sami cizinci, a zda se skutečně stal světlem pro národy. Ale jsem přesvědčen o tom, že pak bude volat k odpovědnosti také ty, kdo zasévali nenávist a násilí, tajně slibovali nesplnitelné, hráli falešnými kartami a klamně cosi předstírajíce, sledovali vlastní zájmy.

V podobenství o „svěřených hřivnách“ (Matouš 25:14 a násl.) Ježíš vysvětluje, že každého se jednou bude Bůh ptát, co udělal se svými dary. To platí pro židovský národ – ale také pro ty, kdo promrhali obrovské částky rozvojové pomoci a současně vystavovali na odiv svou údajnou bídu. To platí pro všechny ty, kdo z písku pouště dobyli nekonečné bohatství a pak je nesmyslně prohýřili, aniž by jedinou myšlenkou zauvažovali, jak by se dalo rozumně použít ku pomoci.

Rozumím-li Bibli správně, v Božím království neexistují diváci. To znamená, že k odpovědnosti budou voláni také politikové, kteří vyvíjeli nespravedlivý tlak, nesmyslnou politikou odváděli pozornost od skutečných problémů a měřili dvojím metrem. Ale ani tzv. prostí lidé se nemohou vyvléci z odpovědnosti, když se naivně nechali svést propagandou a papouškovali oblíbená klišé. Ostatně: i ten, kdo si myslí, že svou hřivnu zakopal, nebo zcela objektivně zůstal nevinný díky nečinnosti, to bude muset vysvětlit.

Orientaci získáme, když se zabýváme současným děním – a pak především kromě novin otevíráme Bibli. Čtěte Bibli! Když si uděláme čas na chvíli ztišení a přineseme své myšlenky v modlitbě před svého nebeského Otce, tehdy získáváme vliv. Svět mění modlitebníci. My vám chceme pomáhat, abyste dění na Blízkém východě lépe rozuměli. Ale zatímco politikové vyjednávají mezi sebou, nezapomeňme na to, abychom se sepjatýma rukama vyjednávali se Stvořitelem světa. Takové rozhovory mají smysl v každém případě.

Přeložil Mojmír Kallus

Autor

By Published On: 28 října, 20103 min read

Informujte mě prosím o nových článcích