Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

Takhle nějak to muselo vypadat, když táhly izraelské kmeny do Jeruzaléma na oslavu svátků: Spousta tančícjerusalemí a zpívající mládeže, rodiny s dětmi ale i staří a postižení lidé. Nekončící proud lidí. Na šedesát tisíc lidí se podle oficiálních pramenů včera účastnilo vlajkového průvodu Jeruzalémem na oslavu padesáti let sjednocení Jeruzaléma.

Oslavy Dne Jeruzaléma už májí padesátiletou tradici, ale ještě nikdy v jejich dějinách nezaplavilo tolik židovských občanů po cestě k Západní zdi Staré město. Radostný zpěv talmudické školy „Bnei Akiva:“ „Vykupitel přijde k Sijonu“ – “Goel ba l-Zion“ – byl přerušován hlášením organizátorů: „Ženy směrem k Jaffské bráně! Muži směrem k Damašské bráně!“

Modrobílá barva izraelských vlajek a oděvů sionistů, kteří byli částečně do vlajek zahaleni, přehlušila černobílou barvu ultraortodoxních účastníků oslavy. Panovala radostná atmosféra. Nafotilo se tisíce fotek a nafilmovalo tisíce filmů. Mnozí si přáli vyfotit se s policisty a vojáky, na které je izraelský lid tak hrdý a rušili je tak ve vykonávání povinnosti.

Jen malá skupina demonstrantů s vážnými tvářemi, černými nafukovacími balony a fialovými transparenty se nemohla radovat. Levicoví Izraelci, částečně ze srany Merec, proklamovali: „Jeruzalém patří nám všem“! „Šalom Izrael Palestina“, „Jeruzalém proti pochodu holocaustu!“ „Žádná svatost v okupovaném městě“ a „Do kdy červen 67?“

Většina účastníků si této skupiny ani nevšimla. Pár mladíků se cítilo demonstranty vyprovokováno a začalo jejich směrem zpívat. Kritika ovšem patřila spíš hlavě vlády Benjaminovi Netanjahu než levicovým demonstrantům. Policisté kolem nich pohotově postavili zábranu, za níž po hodiny se svými transparenty vytrvale stáli, pohledům skryti za spoustou radostných účastníků pochodu.

I někteří jednotlivci se pokusili přinést svou zvěst. Tak držel nesl například jeden muž velikou vlajku s obrazem chrámu a nápisem: „Udělejte mi chrám!“ Několik křesťanů z velmi různých zemí neslo veliký transparent: „Mezinárodní pochod solidarity za sjednocený Jeruzalém“. „Jsme s Vámi!“ Nad ním vlálo několik barevných neizraelských vlajek a do výšky se tyčil izraelsko – německý prapor, spojený z obou vlajek.

Už brzy odpoledne začali proudit lidé směrem ke Starému městu neboť Muzeum Davidova věž u Jaffské brány otevřelo své brány široké veřejnosti. Toto jedinečné muzeum dějin Jeruzaléma má mnoho východů na různé terasy, střechy a na věž. Tam úplně nahoře převlečení herci zobrazovali krále Herodese a jeho rodinu. V Jeruzalémě se sotva najde hezčí a lepší výhled na město i Chrámovou horu než odsud. Herodes se chlubil, co všechno ve městě postavil a divil se, co to za jemu neznámé stavení na Chrámové hoře stojí.

Na zaokrouhlené střeše trochu níže se svou stavební činností mohl pochlubit sultán Saladin. Dole v palácovém dvoře hrál Andalúzský orchestr izraelské písně. U východu stál jeruzalémský starosta Nir Barkat a neúnavně odpovídal na otázky a fotil se se všemi, kdo vyslovili takové přání.

„Mensch gadol! Mensch gadol!“, vyjádřila jedna židovská babička napůl jidiš a napůl hebrejsky svůj obdiv.: „Velký člověk“! Když Žid řekne „velký člověk“ tak nemyslí jen na velikou osobnost, nýbrž na lidskost. Větou „Zústaň člověkem!“ se Židé posilovali během nelidské brutální nacistické doby.

Pozvánky na den otevřených dveří muzea byly vytištěny ve třech jazycích, v hebrejštině, arabštině a angličtině. Arabští občané, pokud přišli, nebyli k rozpoznání. Byla to převážně židovská slavnost doprovázená zpěvem studentů ješiv. I mezi Jaffskou bránou a muzeem tančila skupina radostně zpívající slova proroka Izajáše:: „Můj dům modlitby se bude nazývat Domem modlitby pro všechny národy!“

Ve svém raním svátečním proslovu projevil izraelský prezident Reuven Rivlin nespokojenost se zanedbaným stavem arabských čtvrtí města. Vidí v tom opravdu špatné svědectví o sjednocení Jeruzaléma. Večer mimo jiné premiér Benjamin Netanjahu děkoval českému parlamentu, že navrhl vládě přestat finančně podporovat UNESCO pokud neskončí s nenávistnou propagandou vůči Izraeli a uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele.

V některých kruzích žije velké očekávání, co se tento rok ještě stane. V roce 1967 objevil Charles Warren v Jeruzalémě antický vodní systém a tím i původní Davidovo město. 50 let po tom, v roce 1917 dobyl britský generál Alenby Jeruzalém, který byl 400 let pod tureckou vládou. 50 let po té dobyla izraelská armáda východní Jeruzalém obsazený Jordánskem. Co se stane v roce 2017, padesát let potom? Přesunou s Izraelem spřátelené země svá velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma?

Autor

By Published On: 25 května, 20174,6 min read
Informujte mě prosím o nových článcích