Martin Luther (1483-1546): „Ať si tedy jedou do země a do Jeruzaléma, postaví chrám a obnoví kněžství, knížectví a Mojžíše s jeho zákonem. Ať se zase stanou židy ve vlastní zemi. Až k tomu dojde, brzy uvidí, že jsme jim v patách, že přicházíme a sami se také stáváme židy.“