Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): „Jen, kdo se hlasitě zastává židů, smí zpívat gregoriánské chorály.“